Jej kolegyňa Márfuša alebo Jelena alebo Ólena chytila do rúk umelohmotnú fľašku so saponátom-preparátom a frkla riadnu dávku rovno na rezeň. Na Jankov rezeň.