Nočná Pyramída, 22:30

Veľakrát som mal možnosť navštíviť rozhlas ako jeho spolupracovník, alebo ako hosť rôznych diskusných relácií, zväčša politických. Teraz som sa ocitol zoči-voči mikrofónu, za ktorým som tušil širokú poslucháčsku verejnosť. Našťastie, verejnosť bola naladená dobre, čo potvrdili pozitívne reakcie a ohlasy a zaujímavé otázky. O čosi horšie to bolo s mojím naladením – takže napriek globálne pozitívnemu vyzneniu relácie sa určite vrátim k niektorým nezodpovedaným či nedopovedaným otázkam, na ktoré poslucháčom dlhujem odpoveď. V každom prípade ďakujem rozhlasu, redaktorke Lýdii Mrázovej a najmä poslucháčom za milé stretnutie.