ilustrácie (Ľudmila Holíková) a texty (Márius Kopcsay)